sustumtinis

sustumtinis
2 sustumtìnis,adj., smob. (2) menk. 1. Lnkv, Rm, Škn, Klm, Rdn, Vkš, NdŽ kas negražaus sudėjimo, sudribęs, kerėpliškas: Tokia sustumtìnė: atsisėdo – išsižergė, išsiplėtė DūnŽ. Sustumtìnė tokia, kaip grūstuvys, nėks ne šokti neveda Krš. Tas bernas tikras sustumtìnis, kaip meška Jnš. Negražus vyras, toks sustumtìnis – nėra į ką i pažiūrėt Šd. Ale, sako, i akys: mokytas vyras sustumtìnę išsirinko Ps. Klebonas turėjo juoduką [arklį] sustumtìnį Ėr. 2. kas neišauklėtas, prasčiokas: Ta jau tas Jonas tik sustumtìnis Pp. Kaime buvo tokia sustumtìnė, o kai mieste pagyveno – nebepažinsi Sdb. 3. NdŽ, Ėr, Krč, Paį, Brž kas nevikrus, niekam tikęs; liurbis, tinginys: Muno vyras toks sustumtinis: kur pastatai, ten stova Vkš. Mūsų mergiotė tokia sustumtìnė – stumk ją ir trauk Jnšk. Sustumtìnė duktė kol padirbs darbą, kitos jau seniai bus atlikę Upt. Tu, Jonai, didelis sustumtìnis – nė pasirangyt negali Ps. Toks sustumtìnis – nieko nemoka pasidirbt Ėr. Kas gi gali tekėt už tokio sustumtìnio Pbr. Turim keturis arklius, ale visi tokie sustumtìniai Vb. ^ Bėda mano paskutinė, kad jinai (pati) sustumtìnė Grž. Tos pamergės sustumtinės, šešių šmotų sudėtinės LTR(Žg). Pasvalietės sustumtìnės, penkių šmotų sudurtinės Grž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sustumtinis — 1 sustumtìnis, ė adj. (2) 1. kuris sustumiamas, suglaudžiamas: Uosinį staliuką, sustumtinę lovą ir paveikslą dovanoju J.Jabl. 2. kuris susidaro, sustumiant į krūvą: Ledynui sustojus, liežuvio priekyje lieka pylimai arba aukštos sudėtingai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bukis — 2 bùkis, ė smob. (2) 1. K bukas daiktas: Duok smailų peilį, su tuo bukiù neįduriu Skr. Bùkis kuolas nelenda į žemę Skr. Greičiau daužte pardauši, ne ką su tuo bukiù (atkirstu kirviu) parkirsi Vvr. Nė nemanyk pradurti su tai bukè (buka yla)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gitnara — gìtnara sf. (1) 1. gyvatė, angis: O tu, gìtnara! Klvr. 2. scom. kas vikrus, gyvas: Tas vaikas tikras gitnara Klvr. 3. scom. tinginys, sustumtinis: Eik gi, tu gìtnara, čia nestovėjus! Ldvn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mauklys — mauklỹs, ė̃ smob. (4) prastas, sumauktas, sustumtinis žmogus: Kas gal eit už tokio maũklio – kaip kumštelis susitraukęs! Jnšk. Kokia mauklė̃ apsuks tau galvelę, ir imsi Jnšk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”